Algemene Voorwaarden

Download PDF

Algemene voorwaarden.

1. Inschrijving: Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Inschrijving is alleen geldig indien het formuliervolledig en juist is ingevuld en tijdig geretourneerd is aan het Circus Tijdgeest.

2. Plaatsing: Na ontvangst van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief. Kan uw kind plotseling toch nietdeelnemen aan de cursus, dan dient u dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons te laten weten.

3. Aanvang lessen: De deelnemer dient minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les aanwezigte zijn, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen.

4. Kleding: Het is belangrijk dat er tijdens de lessen makkelijk zittende schoenen en kleding wordt gedragen(schone gympen en joggingbroek of zoiets dergelijks).
Tijdens de les geeft de docent eventuele extrawensen aan uw kind door.Het is veiliger als uw kind geen sieraden/horloges draagt tijdens de lessen.
Circus Tijdgeest, docenten en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding,sieraden en dergelijke.

5. Eten en drinken: Er wordt niet gegeten of gesnoept tijdens de lessen. Halverwege is er een kleine pauze.

6. Verzuim van de leerling Training: Afmelden als je niet kan, dus niet zonder te bellen/mailen niet op komen dagen:
Afmelden via telefoon Kozakkenpark (053-4786428)
Bij “vrije inloop” is afmelden niet noodzakelijk.

7. Wijzigingen van persoonlijke gegevens: Het is belangrijk dat u wijzigingen in adres en/of telefoonnummer van de deelnemer zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de administratie van het Circus Tijdgeest.

8. Sluiting Circus Tijdgeest: Tijdens de schoolvakanties, met uitzondering van projecten.

9. Circus Tijdgeest is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen tijdens de activiteiten.
Wij raden u aan sieraden en waardevolle spullen thuis te laten

10. Bij onacceptabel gedrag van de deelnemer neemt de trainer contact met u op.
Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt en dit leidt tot afmelding van de deelnemer kunnen wij helaas het cursusgeld niet terug storten

11. Weigering toelating: Circus Tijdgeest is gerechtigd deelnemers, in geval van voorkomende gevallen zoals wangedrag of wanbetaling, toegang tot de training te weigeren.
Ook als een deelnemer niet voldoet aan de, voor de training betreffende, criteria op gebied van leeftijd, niveau of presentaties kan toegang tot de cursus geweigerd worden, mits hun dit met redenen omkleed is aangezegd.
In dat geval geldt de verplichting om contributie te betalen alleen voor de maanden waarin de training is gevolgd

12. Aansprakelijkheid deelnemer: Voor schade aan materialen, inventaris en/of het gebouw, veroorzaakt door de deelnemers, zijn de deelnemers, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers(s), aansprakelijk

13. Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico.

13. Waar deze Algemene Voorwaarden geen uitsluitsel bieden, beslist het bestuur van Circus Tijdgeest.